Zaalhuur & Tarieven

D a n s z a a l   h u r e n


Dansschool Staluse Pera heeft als belangrijkste doel haar danszaal ter beschikking te stellen aan mensen die zich op professioneel of amateur niveau bezig houden met dans. Dansschool Staluse Pera is een platform voor een diversiteit aan dansactiviteiten. De danszaal bevindt zich op de 1e etage en wordt in de eerste lijn verhuurd aan dansdocenten, dansgroepen, choreografen en andere dansscholen. Ook verwelkomen wij andere podiumkunst disciplines zoals cabaret, toneel, muziek, maar ook de aan sport en ontspanning verwante vormen van lichamelijke beweging. Op deze pagina worden meer huurmogelijkheden uiteengezet en een link naar de pagina waarin dit uitvoerig wordt beschreven.

M o g e l i j k h e d e n


De prachtige karakteristieke danszaal wordt in de eerste plaats beschikbaar gesteld voor verhuur aan freelance dansdocenten en choreografen voor danslessen, workshops en repetities. Deze vorm van verhuur is in principe bedoeld voor regulier wekelijks gebruik in de meeste ochtenden, middagen en avonden. Daarnaast is het ook voor externe les-aanbieders mogelijk om eenmalig de zaal voor dansworkshops, -trainingen en/of -repetities te huren, met name tijdens de weekenden of dagdelen die doordeweeks nog beschikbaar zijn. Dat is mogelijk op de zaterdag- en zondagmiddagen, op zaterdagavonden of momenteel nog op de maandagochtenden of -middagen, op woensdag- of donderdagochtenden, of op de vrijdagmiddagen. De zaal is ook te huur voor eenmalige repeteersessies voor theater-, muziek- en zang, en voor foto-, film en geluidsopnamen ervan. Voor non-profit organisaties en kleine ondernemers gelden de normale tarieven, en de hogere tarieven alleen voor commerciële bedrijven en doeleinden. Voor het huren van de zaal voor andere doeleinden of evenementen, kunt u op de volgende link naar de pagina Zaalhuur Evenementen klikken:

V i d e o   d a n s z a a l


Omdat er grote spiegels aan de wanden hangen, is er de mogelijkheid deze met panelen of gordijnen te bedekken als de spiegels niet gewenst zijn. Stoelen en (sta)tafels zijn beschikbaar voor een meerprijs. Met elke huurder wordt individueel afspraken gemaakt die via de mail, telefoon of bij een bezoek besproken worden. Stuur via het contactformulier uw bericht, dan zal Floor van Dongen (contactpersoon) u over alles informeren en een bezichtiging met u inplannen. Lees geheel onderaan deze pagina hoe alles in zijn werking gaat betreft het aanvragen en reserveren van de danszaal.

Tarieven zaalverhuur Dansschool Staluse Pera seizoen 2023 -2024

Aantal periodenBedrag voor 1 uur p/wBij huur van 3 aaneengesloten uren.
4 blokken€ 785€ 2237
3 blokken€ 614€ 1750
2 blokken€ 446€1271
1 blok€ 234€ 667
5 blokken (incl, Zomerperiode)€ 837€ 2388

NB: wanneer het rooster het toelaat, kunnen er ook losse uren of dagdelen gehuurd worden. Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten/feestjes of andere evenementen. Informeer hiervoor bij Floor van Dongen en stuur een bericht via de contactpagina of mail naar: dancefloor235@hotmail.com of bel naar 06-41456631.

Dagdelen

Kosten per dagdeel€ 180
2 aaneengesloten dagdelen€ 310
3 aaneengesloten dagdelen€ 385
1 uur€ 52

 

Indeling van periodes/blokken in het seizoen 2023/2024

Periode Imaandag 28 augustus t/m 5 november 2023
Periode IImaandag 6 november t/m 14 januari 2023/2024
Periode IIImaandag 15 januari t/m 31 maart 2024
Periode IVmaandag 1 april t/m 23 juni 2024
Periode Vmaandag 24 juni t/m 25 augustus 2024

F o t o ‘ s   v a n   a l l e   r u i m t e n

Danszaal voor dansles & Workshops

Danszaal, zicht op de achterkant

Danszaal met Vleugel

Danszaal tijdens Kerstmis

Kleedkamer 1

Kleedkamer 1

Kleedkamer 1 (richting gang)

Kleedkamer 1 (richting gang)

De gang met zicht op keukendeur

Het toilet met fonteintje

De Keuken / Kleedkamer 2

Zijruimte zaal bij de keuken

W e r k w i j z e   e n   v o o r z i e n i n g e n

Voorafgaande aan het huren wordt er altijd eerst een afspraak gemaakt voor bezichtiging en nader overleg. Er wordt rekening gehouden met uw specifieke wensen, maar ook zal u rekening moeten houden met de regels die er gelden in de danszaal en in het gebouw. Als u na bezichtiging besluit om de zaal te huren op een afgesproken dag(en) en tijd(en), dan gaat de huur en/of huurovereenkomst in gang gezet worden. Er komt, afhankelijk van de soort huur, al of niet een huurcontract en bij regulier huren een sleutelverklaring en een setje sleutels. Er is een keuken waarin koffie en thee gezet kan worden en er is een koelkast om drankjes tijdelijk in te plaatsen en te koelen. Deze dranken mogen alleen in de keuken opgedronken worden, niet in de zaal. In de zaal mag er onder géén beding drankjes of consumpties worden genuttigd. De vloer is van kaal hout dus het schoonmaken van consumptieresten is erg lastig. Uitsluitend het drinken van puur (al- of niet koolzuurhoudend) water uit goed afsluitbare waterflesjes of bidons zijn wel toegestaan in de danszaal.

Voor uitsluitend vaste huurders is er ook de mogelijkheid om een gratis lockerkastje in gebruik te nemen voor de spullen die u wekelijks voor lessen nodig heeft. Deze bevinden zich in de kelder in het gebouw. Floor kan u laten zien waar dat is en hoe je daar binnen moet komen.

Er bevinden zich 2 kleedruimtes op de balletzaal etage. 1 daarvan doet geheel dienst als kleedruimte en is er een wastafel. De keuken kan ook deels als 2e kleedruimte worden gebruikt. Daar bevindt zich een aanrecht met gootsteen, koelkast en kastruimtes met kopjes en bekers, handdoeken en schoonmaakmiddelen. Gebruikte vaten dienen altijd door u zelf afgewassen, afgedroogd weer terug in de kast te worden gezet.

In die ruimte bevindt zich ook een douche. De douche dient schoon en droog achtergelaten te worden. Voor het douchen dient u uw eigen handoeken en shampoo mee te nemen. Op de gang is een toilet met een fonteintje.

Vanwege het monumentale karakter van het onvervangbare gebouw, maar ook vooral de veiligheid en de gezondheid van alle aanwezigen, is het ten strengste verboden om in welk vertrek in het pand dan ook (elektronische) sigaretten te roken of andere vuurbronnen te gebruiken zoals kaarsen of wierook. Dat geldt ook voor de balkons voor en achter. Zorg ook dat u sowieso geen aanstekers bij zich heeft als u de zaal gaat gebruiken.

Er zijn 50 klaptafels en 100 klapstoelen beschikbaar in het pand die voor een meerprijs erbij gehuurd kunnen worden. Er is ook een groot filmscherm, internet en een  geluidsversterker met een mini-jack koppeling voor aan laptops, I-pads, I-pods en smartphones. Er zijn 2 grote geluidsboxen aangesloten op de versterker. U kunt eventueel een eigen CD-speler platenspeler of cassettedeck meenemen en die aansluiten op de versterker. Ook kan er een beamer aan deze installatie worden gekoppeld voor geluid bij filmprojecties of powerpoint presentaties.

Na gebruik van de zaal is het van belang dat de ruimte leeg, opgeruimd en schoon weer wordt achtergelaten. In feite dient het te worden achtergelaten zoals je het bij binnenkomst hebt aangetroffen. Alle deuren kunnen en dienen met slechts een en dezelfde in bruikleen gegeven zaalsleutel, te worden afgesloten. De andere sleutel van de set is beneden voor de voordeur. Alleen reguliere huurders van de zaal, krijgen beschikking over zo’n set sleutels. Voor het overhandigen van de sleutels wordt altijd een Sleutelverklaring (downloaden PDF hier) ondertekend in tweevoud. Voor huurders die eenmalig, kortstondig of tijdelijk huren, staat Floor van Dongen voor u klaar om de deuren voor u open te doen.

Een huurcontract zal eveneens worden overlegd en ondertekend. Het huurgeld wordt altijd van te voren gefactureerd en moet ook vooruit betaald worden. Voor informatie van de hoogte van de huurbedragen klikt u op de webpagina tarieven. Voor het reserveren van de grote zaal gebruikt u het onderstaande formulier, of stuur een e-mail naar: info@stalusepera.nl

V e r h u u r   f o r m u l i e r

Verhuur formulier
Welke ruimte(s)?
Waarvoor?

B e s c h i k b a a r h e i d

Bekijk in de kalender welke data de dansschool bezet is.

B e l e i d v o e r i n g

W e d e r z i j d s   r e s p e c t

In de beleidsvoering van onze school staat één ding voorop: het respect voor de diversiteit aan dans- en bewegingskunsten, stijlen en culturen. Alle docenten die bij ons lesgeven, vullen hun lessen geheel zelf in als freelance docenten en hanteren hun eigen lesmethoden, bepalen zelf het lesgeld wat zij aan hun leerlingen vragen, gaan op eigen wijze met hun lesprogramma om en hun leerlingen. Alle docenten betalen een bijdrage aan de onkosten van de school en het gebouw waarin deze gehuisvest is. Ook telt bij ons een ander belangrijk aspect met betrekking tot wederzijds respect: dans en beweging is er altijd en voor iedereen: oud, jong, vrouw, man, groot of klein, ervaren of onervaren, valide of invalide, homo, hetero of andere seksuele voorkeuren, zwart of wit, elke cultuur, gezond of ziek, alle niveau’s, van professionals, hobbyisten tot beginners.

E e n   g e m e e n s c h a p

Wel moet duidelijk zijn dat onze docenten, ondanks het lesgeven als zelfstandigen of freelancers onder dezelfde hoed van onze zaal verhurende dansschool werken en zij vriendschappelijk en saamhorig met elkaar omgaan als veel handen op één buik en elkaar in elke situatie niet afvallen, maar zullen steunen. Voorop staat ook het toepassen van het gedachtegoed van Staluse Pera: mensen door dans en beweging, geestelijk én lichamelijk zelfverzekerd, sterk en gezond te laten worden omdat dit baat heeft bij alles wat een mens doet in zijn/haar (verdere) leven. Natuurlijk is het belangrijk dat er het nodige geleerd en getraind wordt, en hangt het verder af van de leerlingen zelf wat hij of zij willen leren en gemotiveerd zijn om door te blijven gaan om dans permanent in hun leven toe te laten, wat overigens het beste is om te doen voor de algehele gezondheid.

G e b r u i k  z a a l  &  r u i m t e s 

Met de docenten worden afspraken gemaakt omtrent het hoe omgaan met de danszaal en de andere ruimtes die daarbij horen en hoe deze moet worden gebruikt door middel van het hanteren van een algemeen huisreglement. De stichting en haar bestuursleden, samen met de freelance locatie- en zaalmanager Floor van Dongen, doen hun uiterste best om de balletzaal en de aanverwante zaken zo goed mogelijk ten behoeve van de lessen ten dienste te stellen, zodat iedereen er goed en met veel plezier kan werken. De zaal wordt wekelijks schoongehouden en wordt er op toegezien dat in technische zin alles werkt, en gerepareerd wordt zodat alles zo goed en veilig mogelijk verloopt. Het staat de docenten en uiteraard hun aanwezige leerlingen altijd vrij om contact met Floor van Dongen op te nemen, wat er dan ook is.