N o v a   B u r d o

B a l i n e s e   D a n s

Nova Burdo-Marseline artistiek directeur van Dwihbumi / danseres / ondernemer

Sinds medio 2019 heeft Nova de dansgroep/het bedrijf doorgenomen van Aafke de Jong. Nova maakte al deel uit van Dwibhumi sinds 2014. Ze is opgegroeid in Jakarta, en ze danst Balinees vanaf haar 8ste. Sinds jaar 2000 woont ze in Nederland en is actief bezig met haar passie in Balinese dans (tevens ook alle andere Indonesische dans stijlen). Ze geeft dansoptredens zowel binnenland en buitenland en geeft professionele danslessen/dansworkshops. Nova leidt nu de dansgroep van DwiBhumi (traditionele Balinese dans), verzorgt culturele workshops, en is de artistieke drive achter de organisatie.

Voor meer informatie: info@dwibhumi.nl

Kijk ook op: https://www.dwibhumi.nl