Evenementen verhuur

D a n s z a a l   e v e n e m e n t e n


De danszaal kan ook voor andere eenmalige privé- of bedrijfsevenementen worden gebruikt maar uitsluitend via Floor van Dongen. Floor is al jaren een van onze dansdocenten, maar  is ook permanent ingehuurd om als vaste contactpersoon en floormanager te fungeren. Maar zij is ook degene die, als u een evenement wil organiseren in de zaal boven of  gecombineerd wil gebruiken met de benedenruimte en de tuin als het mooi weer is, ook moet inhuren voor taken waar uw event specifiek om vraagt. Bijvoorbeeld als gastvrouw, presentatrice, DJ, fotograaf, toezichthouder, consumpties verzorgen, voorbereider, schoonmaken en opruimen, etc. U kunt haar ook opdracht geven om uw event helemaal te organiseren en met uw toestemming anderen erbij inhuurt. Dat zou mogelijk zijn bij grotere evenementen zoals bruiloften, of diners. In de kolom hiernaast worden deze huurmogelijkheden uiteengezet en een link naar de pagina van Floor van Dongen om contact met haar op te nemen.

M e e r   m o g e l i j k h e d e n


Ondanks het feit dat u de zaal uitsluitend via Floor van Dongen kan huren voor evenementen en er in de danszaal een vinyl vloer gelegd moet worden die we beschikbaar hebben, zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid zoals lezingen, vergaderingen, shows, presentaties, (huwelijks)ceremonies, (herdenkings)diensten, concerten, (film)voorstellingen, borrels, diners en feesten en nog veel meer. Zij zal daarover in overleg met u geheel of gedeeltelijk de organisatie op zich nemen en zullen de kosten van de zaalhuur inbegrepen zijn bij wat zij bij u in rekening brengt. Zoals eerder aangegeven, zal  het grote zeil die wij daarvoor beschikbaar hebben, op de vloer gelegd moeten worden om te zorgen dat de houten dansvloer niet vervuilt wordt door consumptieresten of met naaldhakken beschadigd kan worden. Dat u Floor erbij in moet huren is duidelijk, want onder haar toezicht en medewerking is een dergelijk evenement per definitie simpelweg niet mogelijk. Voor een wat groter of gecombineerd evenement kan zij de hal, en haar atelier beneden en de grote tuin er ook voor u bij reserveren. Bij voorkeur wordt er met name alleen beneden drankjes en hapjes geconsumeerd. Deze andere vorm van verhuur is bedoeld voor tijdens weekenden of eventueel enkele dagdelen die doordeweeks nog beschikbaar zijn. Om precies te zijn op de zaterdag- en zondagmiddagen, op zaterdagavonden of momenteel nog op maandag-ochtenden of -middagen, op woensdag- of donderdag-ochtenden, of op de vrijdagmiddagen. Ook hier geldt dat voor non-profit organisaties en kleine ondernemers de normale tarieven gelden en de hogere tarieven alleen voor commerciële bedrijven en doeleinden.

V i d e o   v a n   d e   d a n s z a a l


Aangezien er aan weerszijden grote spiegels aan de wanden bevestigd zijn, is er de mogelijkheid de spiegels met eigen meegebrachte panelen of tijdelijke gordijnen te bedekken als de spiegels geen dienst kunnen of hoeven doen, of voor de aanwezigen ongewenst is. Stoelen en (sta)tafels zijn ook beschikbaar voor een meerprijs. Zo ook zijn er glazen, bestek en schalen aanwezig die nodig zijn voor de evenementen. Boven en beneden zijn geluidsinstallaties aanwezig, en is er in de danszaal een groot filmscherm waarbij een beamer en laptop bij gebruikt kunnen worden. Met elke huurder worden individueel afspraken gemaakt die via mail en telefonisch besproken worden. Stuur via de algemene contactpagina een bericht en zal Floor van Dongen u de nodige informatie doen toekomen, een bezichtiging met u inplannen en een uitgebreid gesprek over alle mogelijkheden, maar ook over alle regels die er gelden.

F o t o ‘ s   v a n   a l l e   r u i m t e n   e n   z a a l o p s t e l l i n g e n

Grote zaal voor dansles & Workshops

Grote zaal & stoelopstelling (voorzijde)

Grote zaal & stoelopstelling (achterzijde)

De grote zaal tijdens Kerstmis

Kleedkamer 1

Kleedkamer 1

Kleedkamer 1 (richting gang)

Kleedkamer 1 (richting gang)

De gang met zicht op keukendeur

Het toilet met fonteintje

De Keuken / Kleedkamer 2

Zijruimte zaal bij de keuken

Grote zaal met banken en stoelen

Balkon met trap naar de tuin

De tuin achter de Heemraadssingel 235

De hal met trap

Hal (BG) en atelier Floor van Dongen

Hal (BG), trap en vestibule bij de voordeur

Atelier (BG) Floor van Dongen

Balkon aan de voorkant van het pand

W e r k w i j z e   e n   v o o r z i e n i n g e n

Voorafgaande aan het huren wordt er altijd eerst een afspraak gemaakt voor bezichtiging en nader overleg. Er wordt rekening gehouden met uw specifieke wensen, maar ook zal u rekening moeten houden met de regels die er gelden in de danszaal en in het gebouw. Als u na bezichtiging besluit om de zaal te huren op een afgesproken dag(en) en tijd(en), dan gaat de huur en/of huurovereenkomst in gang gezet worden. Er komt, afhankelijk van de soort huur, al of niet een huurcontract en bij regulier huren een sleutelverklaring en een setje sleutels.

Er is een keuken waarin koffie en thee gezet kan worden en er is een koelkast om drankjes tijdelijk in te plaatsen en te koelen. Deze dranken mogen alleen in de keuken opgedronken worden, niet in de zaal. In de zaal mag er onder géén beding drankjes of consumpties worden genuttigd. De vloer is van kaal hout dus het schoonmaken van consumptieresten is erg lastig. Uitsluitend het drinken van puur (al- of niet koolzuurhoudend) water uit goed afsluitbare waterflesjes of bidons zijn wel toegestaan in de danszaal.

Er bevinden zich 2 kleedruimtes op de balletzaal etage. 1 daarvan doet geheel dienst als kleedruimte en is er een wastafel. De keuken kan ook deels als 2e kleedruimte worden gebruikt. Daar bevindt zich een aanrecht met gootsteen, koelkast en kastruimtes met kopjes en bekers, handdoeken en schoonmaakmiddelen. Gebruikte vaten dienen altijd door u zelf afgewassen, afgedroogd weer terug in de kast te worden gezet. In die ruimte bevindt zich ook een douche. De douche dient schoon en droog achtergelaten te worden. Voor het douchen dient u uw eigen handoeken en shampoo mee te nemen. Op de gang is een toilet met een fonteintje.

Vanwege het monumentale karakter van het onvervangbare gebouw, maar ook vooral de veiligheid en de gezondheid van alle aanwezigen, is het ten strengste verboden om in welk vertrek in het pand dan ook (elektronische) sigaretten te roken of andere vuurbronnen te gebruiken zoals kaarsen of wierook. Dat geldt ook voor de balkons voor en achter. Zorg ook dat u sowieso geen aanstekers bij zich heeft als u de zaal gaat gebruiken.

Voor het huren van de beschikbare ruimten op de begane grond en 1e etage en daarbij meubilair of andere spullen nodig heeft, kunt u eveneens in overleg met Floor dat voor een meerprijs erbij huren.

Er zijn 50 klaptafels en 100 klapstoelen beschikbaar in het pand die voor een meerprijs erbij gehuurd kunnen worden. Er is ook een groot filmscherm, internet en een  geluidsversterker met een mini-jack koppeling voor aan laptops, I-pads, I-pods en smartphones. Er zijn 2 grote geluidsboxen aangesloten op de versterker. U kunt eventueel een eigen CD-speler platenspeler of cassettedeck meenemen en die aansluiten op de versterker. Ook kan er een beamer aan deze installatie worden gekoppeld voor geluid bij filmprojecties of powerpoint presentaties.

Na gebruik van de zaal is het van belang dat de ruimte leeg, opgeruimd en schoon weer wordt achtergelaten. In feite dient het te worden achtergelaten zoals je het bij binnenkomst hebt aangetroffen. Nadat alles weer leeg en schoon is, dienen alle ruimtes door uitsluitend Floor van Dongen nagelopen en te worden afgesloten.  Als eenmalig huurder krijgt u geen beschikking over een  set sleutels van de voordeur en de zalen, tenzij dit in een uitzonderlijk geval echt nodig is. In ook zo’n geval wordt er voorafgaande aan het overhandigen van de sleutels ook een Sleutelverklaring (downloaden PDF hier) ondertekend in tweevoud. En voor huurders die eenmalig of heel kortstondig huren, staat Floor van Dongen altijd voor u klaar om de deuren voor u open te doen en eveneens te sluiten.

Een huurcontract is voor dit soort eenmalig gebruik niet nodig, tenzij uw specifieke event daarom vraagt. Het huurgeld wordt altijd van te voren gefactureerd en moet ook vooruit betaald worden. Om een event te reserveren via Floor van Dongen gebruikt u het onderstaande formulier, maar kunt u eventueel ook e-mailen naar dancefloor235@hotmail.com, of bellen/(Whats)appen via 06-41456631.

Verhuur formulier

Evenementen Verhuur formulier
Welke ruimte(s)?
Waarvoor?

Beschikbaarheid

Bekijk in het weekrooster op welke dagen en uren de danszaal bezet is.

Beleidvoering

Respect voor iedereen


In de beleidsvoering van onze school staat één ding voorop: het respect voor de diversiteit aan dans- en bewegingskunsten, stijlen en culturen. Alle docenten die bij ons lesgeven, vullen hun lessen geheel zelf in als freelance docenten en hanteren hun eigen lesmethoden, bepalen zelf het lesgeld wat zij aan hun leerlingen vragen, gaan op eigen wijze met hun lesprogramma om en hun leerlingen. Alle docenten betalen een bijdrage aan de onkosten van de school en het gebouw waarin deze gehuisvest is. Ook telt bij ons een ander belangrijk aspect met betrekking tot wederzijds respect: dans en beweging is er altijd en voor iedereen: oud, jong, vrouw, man, groot of klein, ervaren of onervaren, valide of invalide, homo, hetero of andere seksuele voorkeuren, zwart of wit, elke cultuur, gezond of ziek, alle niveau’s, van professionals, hobbyisten tot beginners.

Gemeenschappelijkheid


Wel moet duidelijk zijn dat onze docenten, ondanks het lesgeven als zelfstandigen of freelancers onder dezelfde hoed van onze zaal verhurende dansschool werken en zij vriendschappelijk en saamhorig met elkaar omgaan als veel handen op één buik en elkaar in elke situatie niet afvallen, maar zullen steunen. Voorop staat ook het toepassen van het gedachtegoed van Staluse Pera: mensen door dans en beweging, geestelijk én lichamelijk zelfverzekerd, sterk en gezond te laten worden omdat dit baat heeft bij alles wat een mens doet in zijn/haar (verdere) leven. Natuurlijk is het belangrijk dat er het nodige geleerd en getraind wordt, en hangt het verder af van de leerlingen zelf wat hij of zij willen leren en gemotiveerd zijn om door te blijven gaan om dans permanent in hun leven toe te laten, wat overigens het beste is om te doen voor de algehele gezondheid.

Gebruik Danszaal / Ruimtes


Met de docenten worden afspraken gemaakt omtrent het hoe omgaan met de danszaal en de andere ruimtes die daarbij horen en hoe deze moet worden gebruikt door middel van het hanteren van een algemeen huisreglement. De stichting en haar bestuursleden, samen met de freelance locatie- en zaalmanager Floor van Dongen, doen hun uiterste best om de balletzaal en de aanverwante zaken zo goed mogelijk ten behoeve van de lessen ten dienste te stellen, zodat iedereen er goed en met veel plezier kan werken. De zaal wordt wekelijks schoongehouden en wordt er op toegezien dat in technische zin alles werkt, en gerepareerd wordt zodat alles zo goed en veilig mogelijk verloopt. Het staat de docenten en uiteraard hun aanwezige leerlingen altijd vrij om contact met Floor van Dongen op te nemen, wat er dan ook is.

Naast vaste lessen, ook Ad hoc activiteiten

Verder staat de school open voor diverse ad hoc (eenmalige) workshops die met name op zaterdag- en zondagmiddagen georganiseerd en gegeven kunnen worden. Er kan naast aangeboden workshops ook op aanvraag een workshop georganiseerd en gegeven worden als een groep mensen daarom vraagt. Ook kunnen er andere aanverwante activiteiten worden ontplooid die in de breedste zin des woords, dus die bijvoorbeeld in iets meer of mindere mate wat met dans of kunst te maken heeft. Bijvoorbeeld filmvoorstellingen, lezingen, netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, presentaties, exposities, dansuitvoeringen, theatervoorstellingen, concerten en nog veel meer.

Dansschool zonder winstbejag maar met inhoud en liefde

Wij zijn een stichting, en als non-profit organisatie stellen wij onze school ten dienst van de Rotterdamse kunst en cultuur en niet van winstgevende omzet. Het is de inhoud waar het om draait, en de liefde voor de (dans)kunst. Eveneens wordt met veel liefde in herinnering aan Danseres en Dansdocente Staluse Pera (1909 – 2000), deze Balletschool voortgezet.