Z i t a   L e u t g e b

B a l l e t   v o o r   k i n d e r e n   v a n   4   t o t   8   j a a r

Elke woensdag van 15.00-15.45 uur voor kinderen van 4-6 jaar                                                                                                              Elke woensdag van 16.00-16.45 uur voor kinderen van 6-8 jaar 

 

O v e r   m i j :

 

Opgroeiend in Wenen, ben ik gevormd door een levendige en creatieve omgeving als ballet student van de Vienna State Opera. Na het afstuderen met het diploma dansuitvoering in 2018, werkte ik met de Ajkun Ballet Company in New York City en begon daar ook met lesgeven aan kinderen in ballet. Hier in Nederland blijf ik doorgaan met het lesgeven in ballet aan kinderen, terwijl ik intussen mijn Master in Architecture aan het halen ben.

Kom langs met je kind(eren) voor een proefles voor € 10,-.                                                                                                                    Met heel veel plezier dans ik graag met de kinderen!

M e e r   o v e r   Z i t a

C o n t a c t   Z i t a  L e u t g e b

E-mail: zita.leutgeb@outlook.com

Telefoon : ++43-6643046114

D a n s f o t o ‘ s   ( w o r d e n   n o g   t o e g e v o e g d )