Zaalhuur

Buiten het reguliere gebruik door dansdocenten voor de vaste danslessen van de Balletschool, is het ook mogelijk om de mooie zaal eenmalig voor diverse danslessen, workshops, trainingen of dansrepetities te gebruiken, met name op de momenten dat er geen vaste lessen zijn en op de ochtend-, middaguren, en in de weekenden.

Ook is de zaal te reserveren als foto- of filmlocatie, als lezing- of vergaderruimte of voor presentaties of shows. Voor commerciële doeleinden gelden hogere tarieven. Aangezien er overal spiegels aan de wanden zijn is er de mogelijkheid deze met gordijnen te bedekken als de spiegels geen dienst doen of voor de aanwezigen ongewenst is.

Voorafgaande aan het huren moet er altijd eerst een afspraak worden gemaakt voor bezichtiging en overleg. Er zijn 50 klaptafels en 100 klapstoelen beschikbaar in het pand, een groot filmscherm, internet en een beeld & geluidsinstallatie met een koppeling voor laptops, I-pads, I-pods en smartphones. Ook is er een mogelijkheid om er koffie en thee te zetten, en is er een koelkast. Ook zijn er 2 kleedruimtes en is er een toilet aanwezig. Vanwege de veiligheid, het monumentale karakter van het pand en de gezondheid van alle aanwezigen, is het ten strengste verboden om in elk vertrek in het pand te roken, of welk andere vuurbron dan ook, te gebruiken.

Na gebruik van de zaal is het van belang dat de ruimte leeg, opgeruimd en schoon weer wordt achtergelaten. De deuren worden met de   in bruikleen gegeven sleutels, afgesloten. De sleutels moeten meteen daarna weer worden ingeleverd. Voor het overhandigen van de sleutels wordt altijd een Sleutelverklaring (voor downloaden, zie onderaan de pagina) ondertekend in tweevoud. Een huurcontract zal worden overlegd en ondertekend. Het huurgeld wordt altijd vooruit betaald. Voor informatie van de hoogte van de huurbedragen kunt     u een PDF downloaden en voor het reserveren van de zaal, neem dan contact op via dit e-mailadres: dancefloor235@stalusepera.nl

TARIEVEN LIJST 2018 BALLETZAAL STALUSE PERA

SLEUTELVERKLARING BALLETSCHOOL