Zaalhuur

Buiten het reguliere gebruik door dansdocenten voor de vaste lessen van de Balletschool, is het ook mogelijk om de prachtige zaal eenmalig voor diverse danslessen of workshops of dans- repetities te gebruiken. Met name op de momenten dat er geen vaste lessen zijn en op de middag- en avonduren, en in de weekenden.

Ook is de zaal te reserveren als foto- of filmlocatie, of als lezing-      of vergaderruimte, voor een vriendelijke tarief. Voor commerciële doeleinden gelden andere tarieven. Aangezien er overal spiegels aan de wanden zijn is er de mogelijkheid deze met gordijnen te bedekken als de spiegels geen dienst doen of voor de aanwezigen vervelend is.

Voorafgaande aan het huren moet er altijd eerst een afspraak worden gemaakt voor bezichtiging en overleg. Er zijn 50 klaptafels en 100 klapstoelen beschikbaar, een groot filmscherm, internet en een beeld & geluidsinstallatie met een koppeling aan laptop, I-pad, I-pod en smartphone. Ook is er een mogelijkheid om er koffie en thee te zetten, en is er een koelkast en een toilet aanwezig. Vanwege de veiligheid, het monumentale karakter van het pand en de gezondheid van de aanwezigen is het ten strengste verboden om er te roken of om welk andere vuurbron dan ook, te gebruiken.

Na gebruik is het van belang dat de ruimte leeg, opgeruimd en schoon weer achtergelaten wordt en de (evt. in bruikleen gegeven sleutels meteen daarna weer worden ingeleverd. Het huurgeld moet altijd vooruit worden betaald. Voor informatie van de hoogte            van de huurbedragen en het reserveren van de zaal, neem contact op via dit e-mailadres: dancefloor235@stalusepera.nl

TARIEVEN LIJST BALLETZAAL STALUSE PERA

Download hier de PDF