Beleidvoering

 

Respect

In de beleidvoering van onze school staat één ding voorop: het respect voor de diversiteit aan dans- en bewegingskunsten, stijlen en culturen. Alle docenten die bij ons lesgeven, vullen hun lessen geheel zelf in. Zij werken als freelance docenten en hanteren hun eigen lesmethoden, bepalen zelf het lesgeld wat zij aan hun leerlingen vragen, gaan op eigen wijze met hun lesprogramma om en hun leerlingen/cursisten. De docenten betalen een bijdrage aan de onkosten van de school en het gebouw waarin deze gehuisvest is.

 

Gemeenschappelijkheid

Wel moet duidelijk zijn dat zij, ondanks het lesgeven als zelfstandigen/freelance docenten, wel onder de hoed van onze dansschool werken, saamhorig met elkaar omgaan als veel handen op één buik en elkaar steunen. Ook moeten ze een ander belangrijk aspect met elkaar gemeen hebben: dans en beweging is voor iedereen: jong, oud, man, vrouw, ervaren of onervaren, valide of invalide, homo of hetero, zwart of blank, elke cultuur, gezond of ziek, alle niveau's, van professional tot beginner en hobbyist. Voorop staat hierin het toepassen van het gedachtegoed van Staluse Pera: mensen door dans en beweging, geestelijk én lichamelijk zelfverzekerd, sterk en gezond te laten worden omdat dit baat heeft bij alles wat een mens doet in zijn/haar leven. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er het nodige geleerd en getraind dient te worden en hangt het verder af van de leerling zelf wat hij/zij wil leren en in hoeverre hij/zij gemotiveerd is om door te blijven gaan en dans permanent in diens leven toe te voegen.

 

Gebruik Danszaal / Schoolgebouw

Met de docenten worden afspraken gemaakt omtrent het hoe omgaan met de ruimte en hoe deze kan worden gebruikt door middel van een algemeen huisreglement. De stichting en haar bestuursleden doen hun uiterste best om de balletzaal en de aanverwante zaken zo goed mogelijk ten behoeve van de lessen ten dienste te stellen, zodat iedereen er met plezier kan werken. De zaal wordt schoongehouden en er wordt op toegezien dat in technische zin alles werkt, zodat alles zo goed en veilig mogelijk kan verlopen.

 

Naast vaste lessen, ook Ad hoc activiteiten

Verder staat de school open voor diverse ad hoc (eenmalige) workshops die met name op zaterdag- en zondagmiddagen georganiseerd en gegeven kunnen worden. Er kan naast aangeboden workshops ook op aanvraag een workshop georganiseerd en gegeven worden als een groep mensen daarom vraagt. Ook kunnen er andere aanverwante activiteiten worden ontplooid die in de breedste zin des woords, dus die bijvoorbeeld in iets meer of mindere mate wat met dans of kunst te maken heeft. Bijvoorbeeld filmvoorstellingen, lezingen, netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, presentaties, exposities, dansuitvoeringen, theatervoorstellingen, concerten en nog veel meer.

 

Een school zonder winstbejag, maar met inhoud en liefde

Wij zijn een stichting, en als non-profit organisatie stellen wij onze school ten dienst van de Rotterdamse kunst en cultuur en niet van winstgevende omzet. Het is de inhoud waar het om draait, en de liefde voor de (dans)kunst. Eveneens wordt met veel liefde in herinnering aan Danseres en Dansdocente Staluse Pera (1909 - 2000), deze Balletschool voortgezet.