Introductie / Introduction

(in English: see this page below!)

Balletschool Staluse Pera heet iedereen welkom om ballet- of dansles te komen nemen.                                                                                                         Op deze balletschool ervaar je heel gezonde en fijne manieren van lichaamsbeweging.                                                                                                              Het lesaanbod van de school is breed, en daarom voor ieder wat wils. Aarzel dus niet                                                                                                                     en meldt je aan voor een proefles als je op een serieuze, maar toch ontspannen manier                                                                                                           met dans bezig wilt zijn.

De Balletschool aan de Heemraadssingel 235 is een mooie, unieke lokatie. Het is voor                                                                                                       iedereen die er op zijn of haar manier met beweging bezig is, inspirerend. De diversiteit                                                                                                         aan danskunsten genereert interessante raakvlakken. Het lesaanbod groeit, naast                                                                                                                       onder andere het Klassieke ballet (ook voor kinderen), het Klassiek-Modern ballet,                                                                                                             Cubaanse Salsa,  MindBodyFlow (Martial Arts, Yoga en Pilates), Flamenco, Tango,                                                                                                                  komt er nu ook Moderne Dans voor jongeren bij. We roepen dansdocenten in andere                                                                                                 dansdisciplines op zich ook bij ons aan te sluiten. Meer informatie over onze lessen                                                                                                                     kun je vinden op de pagina's Rooster en Lessen.

Naast de lessen worden er ad hoc ook workshops en andere relevante evenementen                                                                                                      georganiseerd waaronder open dagen voor de balletschool, kunstexposities en kleine                                                                                                               indoor markten (zoals de FlooriAda), teken- schilder- en fotografieworkshops, dans-                                                                                                              filmvoorstellingen, lezingen, presentaties, vergaderingen, lezingen, etc. Ook kunnen er                                                                                                             dans- of muziekrepetities plaatsvinden, en trainingen voor individuele professionele                                                                                                                    of amateur dansers, theatermakers en musici.

  

 

Balletschool Staluse Pera welcomes everyone to come and take ballet or dance lessons.                                                                                                            At this ballet school you will experience very healthy and fine ways of physical activity.                                                                                                                 The school's range of courses is broad, and therefore, there is always something for                                                                                                     everyone. Please do not hesitate and sign up for a trial class if you want to be busy with                                                                                                             dance in a serious, yet relaxed way.

The Ballet School at Heemraadssingel 235 is a beautiful, unique location. It is inspiring                                                                                                          for everyone who is busy with his or her way in his or her way. The diversity of dance arts                                                                                                           generates interesting common ground. The range of classes is growing, as well as the                                                                                                                 Classical ballet (also for children), the Classical-Modern ballet, Cuban Salsa, Flamenco                                                                                                          and Tango. There will be also Modern Dance in the future, for young people. We also call                                                                                                  dance teachers in other dance disciplines to join us. More information about our lessons                                                                                                        can be found on the Grid and Lessons pages.

In addition to the lessons, one time workshops and other relevant events are organized                                                                                                              
including open days for the ballet school. But next to that, Art exhibitions, drawing and                                                                                                       photography workshops, dance film performances, lectures, presentations, meetings,                                                                                                                lectures, etc. Also there can be dance or music rehearsals, and training for individual                                                                                                            professional or amateur dancers, theater artists and musicians.